เรื่อง ไฟฟ้าสถิต
ผู้จัดทำ ชื่อ นายระพี เสน่ห์ราชกิจ ชั้น ม.6/2 เลขที่ 3
ครูผู้สอน อาจารย์ คเชนทร์ กองพิลา
คำถาม
1.ทำไมถึงเรียกว่าไฟฟ้าสถิต
2.ตัวนำคืออะไร
วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาเรียนรู้ ในการทำงานของไฟฟ้าสถิต ว่าให้โทษและประโยชน์อย่างไร แล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือไม่

โฆษณา